Кароль Шимановський

Творчість небагатьох слов’янських митців викликає такий глибокий інтерес, як художня спадщина основоположника польської композиторської школи ХХ століття Кароля Шимановського (1982–1937). Але його творча постать залишається багато в чому загадковою. Вона, можливо, до певної міри ірраціональна й до кінця незбагненна. (Анатолій Калениченко)

Кароль Шимановський з’явився на світ поляком, російським підданим, «малою батьківщиною» якого була Україна, а призначено йому було стати ланкою в ланцюгу незлічених поколінь тих найпрекрасніших, найгеніальніших творців великої спільноти – культури. (Тереза Хиліньська)

Новаторське і традиційне оригінально переломилися через призму мислення справді національного художника, який стояв біля витоків польської композиторської школи ХХ століття і по праву відкрив нову сторінку її розвитку. (Ганна Середенко)

Композитор, який читав шістьма європейськими мовами (окрім польської – це російська, німецька, французька, англійська та італійська), мав широке коло зацікавлень – від античності та середньовіччя до найновіших течій доби модернізму – символізму, акмеїзму та футуризму. (Дмитро Полячок)

Творчість Шимановського вражає своєю багатоликістю. Він був надзвичайно чутливим до віянь свого часу, вбирав і по-своєму переробляв різноманітні впливи. Імпресіоністичний тонкий звукопис уживався в його палітрі з яскравим романтичним пафосом, героїчною патетикою, загостреною експресією... Здавалося, він жив відразу в кількох епохах. Світ античних міфів і біблійних легенд був йому так само близький, як лицарське середньовіччя, як архаїка гуральського фольклору, як поетичні мрії та сонні видіння, вкарбовані в легендах, казках, епічних поемах різних народів. (Марина Черкашина-Губаренко)

Якщо існує дух світла, вогню та полум’я – Шимановський є ним, є справжнім духовним братом палаючих містичних поетів Ірану. (Кайхосру Сорабджі)